SAUGESNĖS IR PRIEINAMESNĖS INTERNETO PLATFORMOS NEĮGALIESIEMS!

Pirmą kartą visoje bendrojoje rinkoje, nustačius bendras tarpininkų prievolių ir atskaitomybės taisykles, atsiras naujų galimybių teikti skaitmenines paslaugas tarpvalstybiniu mastu.

Europos Parlamentas dar labiau išplėtė Europos Komisijos pasiūlymą ir užtikrino interneto platformų prieinamumą. Tai, žinoma, užtikrins, kad milijonai neįgalių vartotojų turėtų vienodas galimybes naudotis pagrindinėmis paslaugomis, informacija ir bendravimu per šias paslaugas. Kitos priemonės apima: saugesnės interneto aplinkos neįgaliesiems užtikrinimą, nors jos ir nėra susijusios su negalia, nustatant aiškesnes taisykles dėl neteisėtų produktų ir turinio pašalinimo, daugiau reklamos be sekimo galimybių, teisę į žalos atlyginimą, privalomą rizikos vertinimą ir didesnį algoritmų skaidrumą kovojant su žalingu turiniu, dezinformacija ir kt.

Šiuo metu Parlamentas veda trišales derybas su ES Taryba ir Europos Komisija dėl galutinio teksto. Galutinės taisyklės gali įsigalioti jau 2023 m.

Mūsų projektas siekia, kad būtų laikomasi visų naujų reglamentų ir taisyklių, kad platforma būtų kuo labiau prieinama mūsų tikslinei grupei. Sekite naujienas!