Vizitas Slovenj Gradec savivaldybėje, RUDISNET tinklo partnerė

2021 m. rugsėjo 2-ąją savaitę Slovėnijos Erasmus RUDISNET projekto komanda lankėsi  Slovenj Gradec savivaldybėje, Karintijos regione. Per pirmuosius tinklo žingsnius mūsų komanda buvo šiltai pasveikinta savivaldybės patalpose, kad susitiktų su meru Tilen Klugler. Mūsų komanda pristatė projektą išsamiau, pabrėždama tinklų kūrimo veiklos svarbą ir savivaldybės paramą stiprinant viešojo ir privataus sektorių partnerystę. Mūsų komandai jau buvo pristatytos savivaldybės strategijos ir veiksmų planas, suprojektuoti ir įgyvendinti jau siekiant pašalinti įvairias kliūtis, trukdančias visapusiškai įtraukti į PWD į darbinį ir socialinį gyvenimą apskritai. Gavome daug praktinės informacijos apie konkrečią veiklą savivaldybės lygmeniu, kad geriau suprastume poreikių ryšį ir komunikaciją įtraukties temomis savivaldybės veikloje, ypač skirtą PWD bendruomenei. Su didele garbe perduodame didelę patirtį ir informaciją, gautą šiame susitikime, kad gautume dar daugiau įžvalgų apie jau pasiektą komunikacijos ir bendradarbiavimo protokolą bei dideles savivaldybės pastangas – visi sutarė reguliariai keistis visų pusių (savivaldybės, mūsų organizacijos ir, svarbiausia, regione gyvenančių PWD) poreikiais.