Tečaji

1.

Kako prepoznati njihove sposobnosti in kako jih izboljšati

2.

Smernice o priložnostih in storitvah v EU za invalidne osebe na podeželju

3.

Mentorstvo za invalide, kako spremljati invalide pri vodenju

4.

Spretnosti za vodenje: pripravite invalidne osebe, da bodo voditelji njihovega socialnega vključevanja

5.

Spretnosti komuniciranja in usposobljenosti za invalide: kako doseči učinkovito in empatično komunikacijo

6.

Program mentorstva za invalide: Mentorski proces OSI iz drugih OSI, ki so vodje