O projektu

Projekt EU-RUDISNET financira program Erasmus + EU, koordinira pa ga provincialna zveza združenj oseb s fizičnimi in organskimi okvarami v Sevilli – COCEMFE Sevilla (Španija). Cilj EU-RUDISNET je ustvariti evropsko mrežo za socialno vključenost invalidov za spodbujanje sodelovanja in državljanskih partnerstev na podeželju. Mreža EU-RUDISNET je prisotna v sedmih državah EU: Nemčiji, Italiji, Litvi, Turčiji, Sloveniji in Španiji

Cilj

Glavni cilj projekta EU-RUDISNET je:
Ustvariti strateško metodologijo za socialno vključevanje invalidov s podeželja z razvojem in pilotnim izvajanjem inovativnega programa usposabljanja o metodah mentorstva, vodstvenih veščinah in drugih mehkih veščinah.
Z načrtovanjem in izvajanjem tega inovativnega in celovitega programa usposabljanja so invalidi, ki živijo na podeželju, pooblaščeni za sodelovanje v svojih lokalnih skupnostih, ustanavljanje in vodenje združenj / organizacij, ki branijo pravice invalidov na podeželskih območjih EU, kjer živijo.

novice

Delavnica priprave zdravega obroka v Slovenj Gradcu

Konec februarja so se uporabniki programov OZARA d.o.o. pridružili zanimivi iniciativi

ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE INVALIDOV – STROŠEK ALI CIVILIZACIJSKA NORMA?

Obisk MO Slovenj Gradec, partner v mreži RUDISNET

Je slovenska ekipa obiskala MO Slovenj Gradec na Koroškem.

NAŠI PARTNERJI