Obisk MO Slovenj Gradec, partner v mreži RUDISNET

V mesecu septembru je slovenska ekipa Erasmus+ projekta RUDISNET obiskala MO Slovenj Gradec na Koroškem.

S pomočjo predhodno zbranih informacij ter že izvedene fokusne skupine, se je slovenska ekipa projekta tesno povezala z udeleženci fokusne skupine z glavnim ciljem vzpostaviti mrežo zainteresiranih organizacij in določiti skupno podlago za nadaljnje projektne aktivnosti. V okviru prvih korakov povezovanja, se je projektna skupina srečala tudi z županom MO Slovenj Gradec, sprejel nas je župan, g. Tilen Klugler. V pogovoru smo izmenjali informacije o projektu, s poudarkom na pomenu dejavnosti mreženja in podpori občine za krepitev javno-zasebnega partnerstva.  Prav tako smo spoznali obstoječe strategije in akcijski načrt občine za odpravo ovir za popolno vključitev invalidnih oseb v delovno in širše socialno življenje na splošno. Prejeli smo številne praktične informacije o konkretnih dejavnostih na ravni občine, da bi tako bolje razumeli povezavo med potrebami in komunikacijo o posameznih tematikah v povezavi z odpravo ovir v okviru občinskih dejavnosti, namenjenih skupnosti invalidov. Srečanje nam je bilo v veliko čast, prejeli smo veliko praktičnih informacij in vpogled v protokol komuniciranja in sodelovanja ter že dosežena velika prizadevanja občine na področju odprave ovir in vključevanja invalidov – dogovorili smo se, da bomo skrbeli za redno izmenjavo informacij o potrebah vseh strani (občina, projektna mreža in kar je najpomembnejše, invalidnih osebah, ki živijo v regiji).