Spletno partnersko srečanje

8. julija se je partnerstvo projekta EU-RUDISNET srečalo preko spleta. Partnerji iz Španije, Italije, Turčije, Nemčije, Slovenije in Litve so izpostavili ključne točke razvoja projekta, predvsem IO1 – EU-RUDISNET platformo za usposabljanje za socialno vključevanje invalidov na podeželju EU s pomočjo mentorskega in vodstvenega kurikuluma.

»IO1-A1: Kvalitativna študija o potrebah invalidov s podeželja« je v pripravi in ​​končno poročilo »Priročnik o državljanski udeležbi, vodenju in priložnostih za integracijo invalidov s podeželja« bo pripravljeno pozno jeseni.

Med pogovorom o “IO1-A2: Razvoj virtualne skupnosti izobraževalcev odraslih invalidov v EU”, je koordinatorka projekta (Španija) predstavila obrazce in pogodbe, ki jih morajo podpisati pridruženi partnerji.

“IO1-A3: načrtovanje in razvoj programa usposabljanja o mentorstvu in vodenju za invalide na podeželju” se začne konec Septembra in partnerji bodo intenzivno delali, da bi dosegli rezultate te aktivnosti.

Ker je BETI tehnični partner, je Greta (Litva) predstavila izboljšavo spletne strani https://www.eurudisnet.eu/, ki bo kmalu dokončana.

Zelo smo veseli, da imamo tako prizadevno partnerstvo! Spremljajte naš napredek in nas kontaktirajte, če vas zanima!