ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE INVALIDOV – STROŠEK ALI CIVILIZACIJSKA NORMA?

V četrtek, 23. septembra 2021, je v Kulturnem domu Slovenj Gradec potekal 5. strokovni posvet za delodajalce.

Dogodek je potekal v okviru »Dnevov svetovanja za znanje« in »Dneva znanja« in ga je organiziral MOCIS, skupaj s Svetom invalidov Mestne občine Slovenj Gradec. Sodelujoče organizacije so bile še: Zavod RS za zaposlovanje, OZARA d. o. o., Društvo Altra Prevalje, Slokva Zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p., Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (OO ZSSS Podravje in Koroška – v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«), Zavod Risa, CUDV Črna, Javni zavod Spotur , Društvo paraplegikov Koroške in drugi.

Rdeča nit posveta je bila zaposlovanje invalidov, svetovanje pri izobraževanje odraslih invalidov in vključevanje ranljivejših zaposlenih v dodatno izobraževanje. MOCIS je predstavil tekoče projekte na tem področju in mednarodni projekt EU RUDISNET, ki vzpostavlja mrežo organizacij za podporo invalidom preko dodatnih izobraževalnih programov; spoznali smo tudi akcijski načrt dostopnosti v Mestni občini Slovenj Gradec, stanje na področju zaposlovanja in poklicne rehabilitacije na Koroškem in se dotaknil splošne družbene stigme invalidov v slovenski družbi.

Dogodek je bil odlična izkušnja, kjer je bilo mogoče srečati regionalne podporne organizacije na tem posebnem dogodku in razpravljati o trenutnem stanju vključevanja in zaposlovanja na splošno.

Več informacij o dogodku je dostopnih na:  https://mocisdev.splet.arnes.si/v-strokovni-posvet-za-delodajalce/