Proje hakkında

EU-RUDISNET projesi, AB’nin Erasmus + programı tarafından finanse edilmekte ve Sevilla (İspanya)’daki COCEMFE Seville – Fiziksel ve Fizyolojik Engelli Dernekleri İl Federasyonu tarafından koordine edilmektedir. EU-RUDISNET, kırsal alanlardaki işbirliğini ve sivil ortaklıkları teşvik etmek ve engellilerin sosyal içermesini sağlamak için bir Avrupa ağı oluşturmayı amaçlamaktadır. EU-RUDISNET ağına AB çevresinde 6 ülke katılmaktadır: Almanya, İtalya, Litvanya, Türkiye, Slovenya ve İspanya

Amaç

EU-RUDISNET projesinin ana amacı:
Mentorluk yöntemleri, liderlik becerileri ve diğer sosyal beceriler üzerine yenilikçi bir eğitim programının geliştirilmesi ve pilot uygulaması yoluyla kırsal alanlardaki engellilerin sosyal olarak dahil edilmesini amaçlayan stratejik bir metodoloji oluşturmaktır.
Bu yenilikçi ve kapsamlı eğitim programının planlanması ve uygulanmasıyla, kırsal alanlarda yaşayan engelli bireyler, yaşadıkları AB kırsal alanlarında kendi yerel topluluklarına katılma, engellilerin haklarını savunan dernekler/kuruluşlar oluşturma ve liderlik etme konusunda yetki kazanacaklardır.

PARTNERLERİMİZ