ENGELLİLERİN İSTİHDAM VE EĞİTİMİ – MALİYET Mİ, MEDENİYET NORMU MU?

23 Eylül 2021 Perşembe günü, işverenler için 5. uzman konferansı Slovenj Gradec Kültür
Merkezi’nde gerçekleşti.
MOCIS ve Slovenj Gradec Belediyesi Engelliler Konseyi ile birlikte düzenlenen etkinlik, “Bilgi için
Danışmanlık Günleri” ve “Bilgi Günü” kapsamında gerçekleşti ve Katılımcı kuruluşlar da
şunlardı: the Employment Service of Slovenia, Ozara Service and Disability Company d. o. o.,
Altra Prevalje Association, Slokva, Institute for the Development of Untapped Potentials, so. p.,
Association of Free Trade Unions of Slovenia (OO ZSSS Podravje and Koroška – proje içinde
“sosyal diyoloğu güçlendirmek için”), Risa Institute, CUDV Črna, Spotur Public Institution,
Association of Paraplegics ve diğerleri.
Ortak konu, engellilerin istihdamı, engelli yetişkinlerin eğitiminde danışmanlık ve daha
savunmasız çalışanların ek eğitime dahil edilmesiydi. MOCIS, bu alanda devam eden projeleri
ve ek eğitim programları aracılığıyla engelli insanları desteklemek için bir organizasyonlar ağı
kuran uluslararası proje EU RUDISNET’i, Slovenj Gradec Belediyesi’ndeki erişilebilirlik eylem
planını, istihdam ve mesleki rehabilitasyon alanındaki durumu sundu. Ayrıca, Karintiya
bölgesinde ve Sloven toplumunda engellilerin genel açıdan sosyal damgalanmasına değindi.
Bu özel etkinlikte bölgesel destek örgütleriyle tanışmak ve genel olarak katılım ve istihdamın
mevcut durumunu tartışmak harika bir deneyimdi.
Etkinlik hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://mocisdev.splet.arnes.si/v-
strokovni-posvet-za-delodajalce/