PARTNERLERİMİZ

Seville Fiziksel ve Fizyolojik Engelliler İl Dernekleri Federasyonu, COCEMFE-Sevilla 1985’te kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Bölgesel faaliyet alanı, İspanya’nın Endülüs eyaletinde yer alan Sevilla bölgesidir. Şu anda toplam 48 Üye Kuruluşu kapsamaktadır. Amaçları arasında, engellilerin haklarının teşviki ve savunulması, onu oluşturan derneklerin koordinasyonu, bir tür fiziksel veya fizyolojik engeli olan kişilerin topluma dahil edilmesini ve sosyal entegrasyonunu sağlamaya yönelik eylemlerin teşvik edilmesi ve ayrıca kaliteli ve bağımsız bir yaşamı garanti eden iyileştirmeler yer almaktadır.

Ländliche Erwachsenenbildung Thüringen e.V. (Thüringen bölgesi kırsal yetişkin eğitimi; kısaltması LEB) bağımsız bir eğitim kurumudur. LEB, Thüringen yasası tarafından kabul edilmekte ve 25 yıldan beri mesleki, kültürel ve evrensel yetişkin eğitimi vermektedir. Dört bölge ofisi işleten LEB, Thüringen’in her yerinde eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. LEB, Thüringen’in kırsal bölgesinde 200 üye grup ve derneğe sahiptir. Ana amacı, eğitim çalışmalarında onlara yardımcı olmak ve desteklemektir. Bu işbirliğine dayanarak, bu gruplar ve dernekler, bölgelerindeki tüm vatandaşlar için çeşitli konularda öğrenme ve işbirliği fırsatları sunma yetkisine sahiptir.

34 sosyal kooperatif tarafından oluşturulan Consorzio SGS, sosyal ve sağlık alanlarında çalışan kar amacı gütmeyen bir konsorsiyumdur. Son on yılda konsorsiyumun profesyonelleri tarafından, kişinin değerine, kimliğine, mesleğine, tutumlarına, yeterliliklerine, isteklerine odaklanan ve dezavantajlı kişiler için sosyal içermeyi sağlamayan sosyal müdahaleler teşvik edildi. Kuzey ve Orta İtalya’da çeşitli bölgelerde çalışan Consorzio SGS, her zaman eğitim bakış açısıyla evde ve tesis içinde hizmet vermektedir. Aile, sosyal ve sağlık hizmetlerini, kamu ve özel aktörleri entegre eden, 360° bakım sürecini kullanan SGS’nin müdahale modelinin merkezinde yer almaktadır. SGS, 5000’den fazla profesyonelin dahil olduğu binlerce insan için kişisel eğitim yollarını ele alır ve yönetir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Gelişim Vakfı tarafından 2008 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesidir. İGÜ, 28 bin yerli ve 3500 uluslararası öğrencisi ile 5 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul ve 2 Meslek Yüksekokulu ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. İGÜ, kapsayıcı eğitim politikaları, teorileri ve uygulamaları, öğrenme modülleri ve araçlarının tasarımı, akademik araştırma ve veri analizi, e-öğrenme, eğitimde yenilikçi uygulamalar ve yaşam boyu eğitim sunan güçlü bir altyapıya ve kadroya sahip deneyimli bir yükseköğretim kurumudur.

BETI, 2003 yılında aktif profesyonel bir ekip tarafından Litvanya’da kurulmuş ve BİT ve eğitim teknolojileri alanında 15 yılı aşkın süredir çalışan bir enstitüdür. Yükseköğretim ve mesleki eğitim sektörlerinde farklı faaliyetler yürütülürken, BİT ile güçlendirilmiş eğitim, uzaktan eğitim metodolojisi, öğrenme teknolojileri, multimedya üretimi, web uygulamalarının geliştirilmesi vb. alanlarda zengin deneyim, bilgi ve beceriler birikmiştir. Enstitü, BİT tabanlı eğitim ve öğrenimi teşvik etmek, tüm vatandaşlar için demokratik, geniş erişimli ve bağımsız eğitim koşullarının geliştirilmesini araştırmak ve BT tabanlı projeleri ve süreç yönetimini desteklemek için bilimsel, metodolojik ve pratik faaliyetler uygulamaktadır.

OZARA d.o.o. engellilerin eğitimi, istihdamı, mesleki rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması (engelli işsizler, hastalık, yaralanma veya işlevsel kısıtlamalar nedeniyle istihdam ve işgücü piyasasına entegrasyon fırsatları konusunda sınırlamaları ve engelleri olan istihdam edilmesi zor kişiler) misyonuyla hizmet veren bir Hizmet ve Engellilik Şirketidir. Profesyonel ekiplerimiz çeşitli uzman profillerinden (psikologlar, sosyologlar, ergoterapist, profesyonel çalışanlar, mentorlar, proje yöneticileri, kalifiye işçiler,…).oluşmaktadır.