RUDISNET ağının ortağı olan Slovenj Gradec Belediyesini ziyaret

Eylül 2021’in 2. haftasında Erasmus+ RUDISNET projesinin Sloven ekibi, Slovenya’nın Karintiya bölgesi Slovenj Gradec Belediyesini ziyaret etti. Hâlihazırda uygulanmış bir odak grup aracılığıyla önceki aylarda incelenmiş ve kontrol edilmiş bilgi ve veriler üzerinde çalışan Sloven ekibi, ana amacı ilgili kuruluşlardan oluşan bir ağ oluşturmak ve daha sonraki proje faaliyetleri için ortak bir zemin yaratmak amacıyla odak grubunun katılımcıları ile yakın bir şekilde çalıştı.
İlk ağ oluşturma adımlarında, ekibimiz belediye başkanı Sn. Tilen Klugler ile tanışmak için belediye binasında sıcak bir şekilde karşılandı. Ekibimiz, ağ oluşturma faaliyetlerinin önemini ve kamu-özel işbirliğini güçlendirmek için belediyenin desteğini vurgulayarak projeyi daha ayrıntılı olarak sundu. Ekibimize, engellilerin çalışma ve genel olarak sosyal hayata tam olarak dahil edilmesinin önündeki farklı engelleri kaldırmak için tasarlanmış ve uygulanmış belediyenin halihazırda mevcut stratejileri ve eylem planı sunulmuştur. İhtiyaçlar arasındaki bağlantıyı daha iyi anlamak için belediye düzeyindeki somut faaliyetler hakkında birçok pratik bilgi ve özellikle engelliler topluluğuna adanmış belediye faaliyetleri kapsamındaki içerme konularına ilişkin konuştuk. Bu toplantıda edindiğimiz büyük
deneyim ve bilgileri, iletişim ve işbirliği protokolü ve belediyenin hâlihazırda elde ettiği büyük çabalar hakkında edindiğimiz fikirleri paylaşmaktan büyük onur duyuyoruz – hepsi, tüm tarafların (belediye, teşkilatımız ve en önemlisi
bölgede yaşayan engelliler) ihtiyaçları konusunda düzenli bilgi alışverişi yapmayı kabul etti.