Ulusötesi ortaklar toplantısı

Sosyal dışlanma geçmişte kaldı!

Yeni proje EU-RUDISNET 2020 yılının Aralık ayında başladı. Projenin amacı, kırsal alanlarda işbirliğini ve sivil ortaklıkların oluşumunu teşvik etmeyi amaçlayan yenilikçi bir programın geliştirilmesi ve pilot uygulama yoluyla engellilerin sosyal olarak dahil edilmesini amaçlayan bir Avrupa ağının oluşturulmasıdır. Bu ağ, daha az fırsat ve bilgi eksikliği nedeniyle, çifte ayrımcılığa maruz kaldıkları için bu engellilerin kırsal kapsamlarında gelişmesine ve entegrasyonuna katkıda bulunmanın bir yolu olarak yetişkin engelli bireyleri bilgilendirecektir.

Projenin ilk online toplantısı 2020 yılında 11-12 Ocak’ta gerçekleşti. Bu iki yoğun gün boyunca ortakların deneyimlerini tanıdık, projeyi ve hedeflerini gözden geçirdik ve Avrupa’daki sosyal dışlanmadan yeni deneyimler edindik.

Gerçekten çok anlamlı ve verimli günlerdi ve toplantıdan hemen sonra ana çıktıyı geliştirmeye başlıyoruz!

Gelişmeleri takip edin ve ilgileniyorsanız
iletişime geçin!